Tlačová správa: V Košiciach sa stretli sieťové talenty

Výsledky 13. ročníka národného kola súťaže študentov stredných a vysokých škôl v oblasti sieťových technológií v SR NAG 2018. 

Študenti stredných a vysokých škôl sa stretli v Košiciach na už 13. ročníku celoslovenskej „olympiády“ budúcich sieťových špecialistov - Networking Academy Games (NAG 2018), ktoré v spolupráci so spoločnosťou Cisco Systems, Žilinskou univerzitou a STU organizovala Technická univerzita v Košiciach, aby si zmerali sily nielen v teoretických, ale aj praktických zručnostiach.

Trinásty ročník súťaže bol organizovaný ako súčasť aktivít národného projektu IT AKADÉMIA - VZDELÁVANIE PRE 21.STOROČIE.

Súťaž prebiehala v dvoch kolách: v januári a februári 2018 sa uskutočnili školské kola súťaže, v rámci ktorých školy vyberali najlepších študentov, ktorí postúpili  do Národného kola súťaže. Národné kolo súťaže sa konalo 22.3.2018 v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach. Do národného kola postupilo zo školských kôl viac ako 70 študentov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách, pričom jedna bola určená pre trojčlenné družstvá stredoškolských študentov a druhá pre jednotlivcov. Na každého účastníka čakala teoretická časť, počas ktorej musel v online teste preukázať svoje vedomosti o sieťových technológiách. To, že sú v sieťach naozaj „doma“, súťažiaci predviedli v praktickej časti súťaže na segmentoch laboratórnej siete. Pre úspešné splnenie úloh sa od súťažiacich očakávali vedomosti na úrovni medzinárodnej priemyselnej certifikácie CCNA.

Vyhlásenie výsledkov národného kola 13. ročníka súťaže a odovzdanie cien víťazom sa uskutoční v rámci výročnej konferencie škôl zapojených do programu sieťových akadémií zo SR a ČR, ktorá sa bude konať v dňoch 14. až 16.6.2018 za účasti zástupcov akademickej sféry, IT priemyslu ale aj médií.

Slovensko patrí medzi európsku špičku v príprave sieťových špecialistov na báze programu sieťových akadémií. Vzdelávací systém, ktorý tvorí päť univerzitných pracovísk a takmer 100 stredných škôl, je schopný ročne pripraviť viac ako 600 sieťových odborníkov na úrovni priemyselného certifikátu CCNA.

 

Výsledky súťaže:

Kategória HS3 (24 trojčlenných družstiev): 1. SŠ N. Zámky, 2. SOŠ Handlová, 3. SOŠ Poprad;

Kategória UNI (23 jednotlivcov): Stredoškolskí študenti: 1. Robert Belanec, SOŠ Handlová, 2. Adam Zilizi, SŠ Nové Zámky, 3. Dušan Rus, SOŠ Handlová.

Vysokoškolskí študenti: 1. Peter Škrak, STU Bratislava, 2. Filip Gurbáľ, TUKE, 3. Mirko Ondruš, STU Bratislava.

Súťaž partnersky podporili spoločnosti: Košice IT Valley, ITAS, PC REVUE, T-Systems,  ALEF0, AT&T, Cisco Systems Slovakia, CNL, ceelabs, AmCham.

 

Vedomosti a zručnosti v oblasti počítačových sietí dnes požadujú nielen veľké, ale čoraz častejšie aj menšie spoločnosti. Preto je o týchto odborníkov veľký záujem. Už samotný priebeh súťaže sledujú mnohé významné firmy, ktoré môžu medzi študentmi identifikovať nové talenty a osloviť ich s ponukou na spoluprácu. Medzi obľúbené ceny, ktoré firmy  ponúkajú pre najlepších študentov v súťaži, sú napríklad aj pracovné pobyty pre študentov vo firmach (tzv. Internship). Práve sieťové akadémie učia budúcich IT profesionálov navrhovať, konfigurovať a prevádzkovať potčítačové siete. Mladí ľudia s týmito znalosťami majú v dnešnej dobe výbornú perspektívu na uplatnenie sa na trhu práce.

Viac informácií o výsledkoch súťaže je uverejnených na: http://netacad.sk/podujatia/nag2018/vysledky. 

 

Kontakt:

doc. Ing. František Jakab, PhD. (0905 715 816)

 

O programe Sieťových akadémií

Sieťový akademický program spoločnosti Cisco, je najvýznamnejšou globálnou vzdelávacou iniciatívou, ktorej cieľom je príprava žiadaných špecialistov v oblasti počítačových sietí a zavádzanie nových informačných a komunikačných technológií do vzdelávacieho procesu (www.netacad.sk).

 

Program je funkčným príkladom spolupráce verejných a privátnych inštitúcii – Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, spoločnosti Cisco Systems  a partnerov programu v Slovenskej republike. Školy zapojené do programu Sieťových akadémií sú medzinárodne uznávanými centrami prípravy profesionálov v oblasti implementácie komunikačných technológií a riešení.