Rodinu CISCO certifikátov dnes rozšírili ďalší

Na SOŠ polytechnickej v Humennom, aj keď pomalším tempom, sme sa po roku štúdia dopracovali k prvým IT Essentials certifikátom v II.A triede, v odbore informačné a sieťové technológie.

Zapísaných do kurzu bolo 20 študentov, z toho 16 ho aj úspešne ukončilo. Aj keď naša škola je v CISCO akadémii už od roku 2007, tieto certifikáty môžeme vydávať iba druhý rok. Je teda pre nás úspechom, že za dva roky sme vydali 20 IT Essentials certifikátov, z toho 4 vo verzii ITE 4. Ďalšie certifikáty naši študenti získali z CCNA1 – Network Fundamentals. Tento kurz je už náročnejší, preto potešujúcim výsledkom pre nás je záujem študentom aj o pokračovanie v programe CISCO. Vďaka TU v Košiciach, ktoré nám v značnej miere dopomohla k vybaveniu sieťového laboratória (v súčasnosti už máme 11 routrov a 6 switchov), si tento program získava obľubu u našich študentov.

V súčasnosti už pokračujeme v kurze „Introduction to Networks“, kde je zapísaných 20 študentov. Veríme, že aj tu sa dostavia úspechy... Ing. Anton Bača