Antik expanduje v Afrike, spolupracuje s TUKE CNL ITC

Spoločnosť Antik Telecom získala ďalšiu významnú referenciu. Pre nigerijského operátora IPNX dodala kompletné riešenie digitálnej televízie a interaktívnych služieb.

Súčasťou dodávky bolo riešenie pre lineárne televízne služby (živé TV kanály) a systém pre interaktívnu videopožičovňu (Video On Demand – VOD). Ide o komplexný balík technológií, zahŕňajúci softvér pre IP TV manažment, softvér pre VOD, kryptovací softvér pre ochranu videa pred zneužitím, ako aj set-top boxy pre koncových používateľov, vrátane obslužného softvéru (middleware).

Softvér pre VOD vyvinul Antik v spolupráci s tímom výskumníkov z Technickej univerzity v Košiciach - Laboratóriom počítačových sietí / ASC / ITC / NRP. Výskum v tejto oblasti sa realizoval vďaka podpore operačného programu Výskum a vývoj pre projekt: Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách, kód ITMS: 26220220155, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.